Žiadosť o vymazanie dát používateľa

Vypísaním a potvrdením tohto formulára vám bezodkladne vymažeme všetky vaše osobné údaje, dáta a elektronické stopy podľa GDPR – General Data Protection Regulation, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2016/680. Viac o ochrane osobných údajov na našej stránke nájdete na stránke Obchodných podmienok.